تماس با کارشناسان فروش :  99-02156392197

آیین نامه وسايل حفاظت انفرادي در محیط کار (حفاظت گوشها و كمربند ایمنی صنعتی )
آیین نامه وسايل حفاظت انفرادي در محیط کار (حفاظت گوشها و كمربند ایمنی صنعتی )

آیین نامه وسايل حفاظت انفرادي در محیط کار (حفاظت گوشها و كمربند ایمنی صنعتی )

بديهی است کارگران  بايد از وسائل حفاظت ایمنی انفرادی (حفاظت گوشها و كمربند ایمنی صنعتی ) که از طرف کارفرما تهيه می شود به هنگام انجام کار جهت جلوگيری از خطرات احتمالی استفاده کنند و عدم استفاده از آنها پيامدهای غير قابل جبرانی را در پی خواهد داشت.

وسائل حفاظت ایمنی انفرادی

  1. لباس كار
  2. پيش بند
  3. كلاه ايمني
  4.  حفاظت چشمها (عینک صنعتی)
  5.  حفاظ گوش

  6. كمربند ایمنی صنعتی

  7. وسایل تنفسی ( ماسک صنعتی و شیمیایی )
  8. حفاظت پاها
  9. حفاظت از دست

حفاظت گوشها

5-1. هرگاه درمحيط كار صداها شديد و مداوم باشند اشخاصي كه در آن محيط كار مي كنند بايستي از وسايل حفاظتي پرده گوش استفاده نمايند .

5-2. حفاظ پرده گوش بايد داراي شرايط ذيل باشد:
– همه روزه تميز شود مگر انواعي كه پس از يك مرتبه استعمال بايد دور انداخته شود .
– قبل از آنكه شخص ديگري از آن استفاده نمايد ضدعفوني گردد .

5-3. وسيله حفاظتي جهت گوشها درمقابل جرقه ، ذرات فلزات و ساير اجسام خارجي بايد از نوع توري زنگ نزن ، محكم و سبك با دوره چرمي باشد كه از پشت سر توسط فنر تسمه اي قابل تنظيم ، روي گوشها مستقر گردد .

5-4. در مواقعي كه دستگاه حفاظ گوش مورد استفاده قرار نمي گيرد بايد در جلد مخصوصي نگهداري شود تا در اثر تماس با روغن و چربي و ساير مواد خراب نشود .

حفاظت گوشها و كمربند ایمنی صنعتی

 كمربند ایمنی صنعتی

6-1. کمربند ایمنی صنعتی و تسمه هايي روي شانه و ساير تسمه هاي مربوط به آن بايد از چرم محكم يا برزنتي و يا كنفي يا ساير مواد مخصوص و مناسب ساخته شود .

حتما بخوانید
کفش ایمنی با سرپنجه کامپوزیت یا فولادی کدام بهتر است؟

6-2. حداقل پهناي كمربند اطمينان 12 سانتيمتر و حداقل ضخامت آن شش ميليمتر بوده و استقامت آن در مقابل نيروي كشش براي پاره شدن نبايستي كمتر از 1150 كيلوگرم باشد .

6-3. طناب هاي مهار بايد از كنف بسيار مرغوب و يا از جنس مشابه آن ساخته شده و استقامت آنها در مقابل نيروي كششي براي پاره شدن كمتر از 1150 كيلوگرم نباشد .

6-4. كمربندهاي اطمينان و همچنين كليه قطعات و ضمائم آن بايد دقيقاً و مرتباً مورد بازديد قرار گرفته و قطعات فرسوده و يا خراب آنها تعويض گردد .

6-5. كمربندهاي چرمي بايد دقيقاً بازرسي شوند تا اطمينان حاصل گردد كه از طرف داخل ترك خوردگي و يا بريدگي نداشته باشند .

6-6. پرچهاي روي كمربند بايد هر يك جداگانه دقيقاً مورد بازديد قرار گيرند تا اطمينان حاصل شود كه عاري از هر گونه عيب و نقص مي¬باشند .

6-7. كليه قطعات و ضمائم گيره هاي كمربند اطمينان بايد داراي مقاومتي برابر مقاومت خود كمربند كه در ماده هاي 6-2 و 6-3 ذكر گرديده است باشند .

حفاظت گوشها و كمربند ایمنی صنعتی

 

 برای مشاهده لوازم ایمنی یحیی به کاتالوگ محصولات یحیی مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

منبع: استاندارد ایران