یک صندل خوب چه ویژگیهایی دارد؟

برای تحقق کارکردهای محافظتی اول از همه صندل باید به اندازه و مناسب پا باشد. این بدان معناست که بخش اطراف پاشنه باید به خوبی چسبیده باشد. تا پا را در هنگام راه رفتن و ایستادن در وضعیت صحیحی نگه دارد به خصوص پاشنه را بخش اطراف جلوی پا و پنج انگشت باید در عرض, طول و ارتفاع باید به اندازه کافی جادار باشد.

ویژگی صندل طبی یحیی چیست؟

پنجه پهن و با ارتفاع;  پنجه صندل از مهمترین ویژگی صندل طبی استاندارد است. وقتی عرض یا ارتفاع پنجه آن کم باشد بیماریهای زیادی مانند انگشت چکشی, میخچه وهالوکس و الگوس را ایجاد میکند.

کفی قابل تعویض; سعی کنید صندلی بخرید که کفی (Insole) قابل عوض کردن داشته باشد. با این کار میتوان با عوض کردن کفی اندازه و حجم صندل را کم و زیاد کرد تا وقتی پا ورم کرد بتوان جا برای آن باز کرد و یا کفی ساده را با کفیهای درمانی جایگزین کرد. صندل های یحیی از کفی های مرغوب و دارای فوم مموری می باشد.

پاشنه مناسب;  پاشنه (Heel) صندل از قسمتهای مهم آن است. صندل بدون پاشنه و یا با پاشنه بلند هر دو مضر هستند. اندازه پاشنه به طور متعادل باید حدود 1.1 تا 4 سانتیمتر باشد.

صندل طبی یحیی از چه موادی ساخته شده است؟

رویه داخلی و بیرونی یک صندل مناسب ترجیحاً باید از چرم و یا ماده ای ساخته شوند که رطوبت را در خود نگه نمیدارد. چرم میزان زیادی از رطوبت را جذب کرده و هنگامی که صندل را از پا درمی آوریم آن را به بیرون تراوش میکند. صندل های طبی یحیی از جنس چرم اصل می باشد.

تماس با پشتیبانی
1
ارسال پیام به پشتیبانی سایت
نیاز به راهنمایی دارید؟