یک صندل خوب چه ویژگیهایی دارد؟

برای تحقق کارکردهای محافظتی اول از همه صندل باید به اندازه و مناسب پا باشد. این بدان معناست که بخش اطراف پاشنه باید به خوبی چسبیده باشد. تا پا را در هنگام راه رفتن و ایستادن در وضعیت صحیحی نگه دارد به خصوص پاشنه را بخش اطراف جلوی پا و پنج انگشت باید در عرض, طول و ارتفاع باید به اندازه کافی جادار باشد.

ویژگی صندل طبی یحیی چیست؟

پنجه پهن و با ارتفاع;  پنجه صندل از مهمترین ویژگی صندل طبی استاندارد است. وقتی عرض یا ارتفاع پنجه آن کم باشد بیماریهای زیادی مانند انگشت چکشی, میخچه وهالوکس و الگوس را ایجاد میکند.

کفی قابل تعویض; سعی کنید صندلی بخرید که کفی (Insole) قابل عوض کردن داشته باشد. با این کار میتوان با عوض کردن کفی اندازه و حجم صندل را کم و زیاد کرد تا وقتی پا ورم کرد بتوان جا برای آن باز کرد و یا کفی ساده را با کفیهای درمانی جایگزین کرد. صندل های یحیی از کفی های مرغوب و دارای فوم مموری می باشد.

پاشنه مناسب;  پاشنه (Heel) صندل از قسمتهای مهم آن است. صندل بدون پاشنه و یا با پاشنه بلند هر دو مضر هستند. اندازه پاشنه به طور متعادل باید حدود 1.1 تا 4 سانتیمتر باشد.

صندل طبی یحیی از چه موادی ساخته شده است؟

رویه داخلی و بیرونی یک صندل مناسب ترجیحاً باید از چرم و یا ماده ای ساخته شوند که رطوبت را در خود نگه نمیدارد. چرم میزان زیادی از رطوبت را جذب کرده و هنگامی که صندل را از پا درمی آوریم آن را به بیرون تراوش میکند. صندل های طبی یحیی از جنس چرم اصل می باشد.

صندل طبی

صندل طبی کد 20

۱۳۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی

صندل طبی کد 50

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی

صندل طبی کد 1001

۱۳۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی

صندل طبی کد 7045

۱۶۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی

صندل طبی کد 62

۱۶۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی

صندل طبی کد 4047

۱۶۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی

صندل طبی کد 3045

۱۶۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی

صندل طبی کد 190

۱۳۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی

صندل طبی کد 160

۱۳۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی

صندل طبی کد 150

۱۳۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی

صندل طبی کد 100

۱۳۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی

صندل طبی کد 90

۹۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی

صندل طبی کد 50

۱۳۰,۰۰۰ تومان
تماس با پشتیبانی
1
ارسال پیام به پشتیبانی سایت
نیاز به راهنمایی دارید؟