تماس با کارشناسان فروش :26-02156394025

پرسش و پاسخ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر
پرسش و پاسخ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر

پرسش و پاسخ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر

ایمنی بعنوان حفاظت انسان و کارآیی او از صدمات و پیشگیری از صدمه دیدن انسان تعریف می شود. اولین تلاش انسان در جهت بهبود ایمنی 2000 سال پیش در کتاب تاریخ طبیعی Pliny و Elder آمده است. بعنوان مثال در این کتاب گفته شده که برای جلوگیری از استنشاق مواد سمی کارگران باید از ماسکهای حفاظتی استفاده نمایند و از اولین وسایل ایمنی لامپهای ایمنی معادن را می توان نام برد.
هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعملهای مربوطه، امکان بوجود آمدن محیط سالم است بنحوی که کارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت بکار خود ادامه دهند.

بدین ترتیب ترس از آینده نامعلوم که زائیده و معلول حوادث و سوانح در محیط کار می باشد در جامعه صنعتی ما رخت بر خواهد بست. بدون وجود مسئول ایمنی و آگاهی از اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر  نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج و مرج و از هم پاشیدگی شده و دیر یا زود به سوی زوال تدریجی سوق پیدا مینماید.

برای آنکه با قوانین اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر بیشتر آشنا شوید ما در اینجا فایلی را برای شما عزیزان قرار داده ایم که اگر در این زمینه علاقه و نیاز به اطلاعات داشته باشید می توانید آن را را دانلود کرده و استفاده کنید.

دانلود pdf پرسش و پاسخ درباره ایمنی