نام مرکز شماره تماس آدرس
داروخانه شبانه روزی دکتر مرادی خراسان شمالی بجنورد میدان شهید بهشتی
داروخانه دکتر طیب 09036407136 خراسان شمالی ،شهرستان قائن ،خیابان شفا روبه روی بیمارستان داروخانه اقای دکتر طیب