نام مرکز شماره تماس آدرس
فروشگاه تجهيزات ايمنى و ترافيكى ۰۹۱۲۵۳۸۳۴۷۴ سنندج،انتهاى باند بالايى بلوار قائم مقام فراهانى (مابين خيابان غفور و شريف آباد)