نام مرکز شماره تماس آدرس
داروخانه شبانه روزی دکتر طاهری ۰۹۱۶۳۱۲۲۳۵۹ خوزستان شوشتر