نام مرکز شماره تماس آدرس
داروخانه دکتر یحیی عباسی 03136637970
09133076115
اصفهان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید غربی داروخانه دکتر یحیی عباسی
فروشگاه ایمن صنایع 03133355195
09133005206
خیابان نواب صفوی،جنب کوچه ششم، فروشگاه ایمن صنایع،
آقای علی پاک نژاد