نام مرکز شماره تماس آدرس
فروشگاه امینی ۰۹۱۴۶۶۷۷۰۰۶ تبریز قطران شمالی روبروی پارک قطران جنب فروشگاه کوروش لاستیک امینی آقای حسن امینی
پارچه سرای اطلس ۰۹۱۴۸۲۷۶۸۱۰ جلفا هادیشهر جنب داروخانه دکتر جلمودی پاساژ گلدیس پارچه سرای اطلس به نام میر کاووس بنی هاشمی