ویدئو ها

فروشگاه کفش و ماسک یحیی

جهش تولید

خط تولید ماسک یحیی عصر جدید

توزیع و کمک مومنانه ماسک یحیی

بازدید آقای جهانگیری از خط تولید ماسک یحیی

کارگاه کفش یحیی بخش انجام بدنه کفش

شهاب مرادى (پرستار وخواننده )ماسك كد٥٩٩ دوسوپاپ

توزیع و کمک مومنانه ماسک یحیی در شب قدر

گزارش شبکه العالم با موضوعیت تولید ماسک در ایران با کیفیت جهانی توسط گروه صنعتی یحیی

بازدید آقای جهانگیری از خط تولید ماسک یحیی

گزارش پایگاه خبری بامنا از خط تولید ماسک یحیی

تولید ماسک های یحیی

ماسک های عصر جدید

گزارش فعالیت تولید ماسک یحیی

کارگاه کفش یحیی بخش برش الگو کفش

دستکش ضد ضربه

توزیع رایگان و کمک مومنانه ماسک یحیی

مروری یکساله به برخی از فعالیت های گروه صنعتی یحیی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

جهش تولید خط تولید ماسک

خط تولید ماسک یحیی

معرفی خط تولید های ماسک

خط تولید ماسک یحیی

گزارش فعالیت تولید ماسک یحیی

کارگاه کفش یحیی بخش قالب گیری زیره کفش

کارگاه کفش یحیی بخش دور دوزی کفش

دکتر نسرین رستا