مدیرعامل کفش یحیی یوسف صدیقی کارافرین نمونه شد

کفش یحیی در ماهنامه صنعت کفش، به عنوان کارافرین نمونه

 

در جهان صنعتی امروز كفش ايمنی استاندارد،جايگاه ويژه اي در صنايع دارد. همه توليدكنندگان صنعت كفش براي ماندگاري نيازمند انديشه هاي نو و نظريه هاي بديع و تازه هستند. توليدكنندگان براي آنكه بتوانند به حيات خود ادامه دهند بايد همواره به دنبال سال اخير در قالب يک توليدكننده موفق با استراتژي قوي وارد صنعت توليد كفش ايمني نوآوري و خلاقيت باشند. گروه صنعتي يحیی در طول شده است. مديريت اين گروه توليدي عقيده دارد توليدات گروه يحیی اين پتانسيل را دارد كه در سال هاي آينده در كشور و جهان پيشرو باشد.

 

در گردهمايــی صنفــی ايمنــی تهــران از «يوســف صديقــی (بابايــي)» مديرعامــل گــروه توليــدي يحيــي بــه عنــوان كارآفريــن نمونــه تقديــر شــد. ايــن موضــوع بهانــه ای شــد تــا گفت وگــوی كوتاهــی بــا ايــن مديــر موفق داشــته باشــيم.

در ابتــدا به عنوان کارافرین نمونه بفرمایيد چرا حوزه کاري توليد کفش ایمنی را انتخاب کرده اید؟

به واسطه يک سلسله كمبودهايي كه در خصوص كفش ايمني و توليد آن احســاس كردم، تصميم بر اين گرفتم كه وارد اين حوزه شوم و با جديت كار را جلو ببرم.

آیا پيش از شروع کار اطلاعاتي درباه این حرفه داشتيد؟

خير. برای شــروع كار نياز به آموزش داشــتم. و اولين گام در فرايند آموزش شناخت استكه تجربيات ديگران بسيار می تواند راه گشا باشد. از اين رو با توجه به علاقه زيادی كه داشتم، شرايطي را فراهم كردم كه نيروهايم كاملا موقعيت پيشرفت را به دست بياورند. بنابراين در حال حاضر در مجموعه ما نيروهايي در راس كار قرار دارند كه هر يک خوديک مربي محسوب می شوند. به گونه ای كه شايد بتوان گفت مجموعه كفش يحيی يک دانشكده است تا يک كارخانه. در نظر دارم در آينده نه چندان  نيروي ماهر و استاد تحويل 3 الي 2 دور جامعه دهم.

چه محصولاتي در گروه صنعتی یحيی توليد مي شود و ویژگي این محصولات نسبت به سایر کالاهای مشابه آن چيست؟

مدل كفی، هم طبی براي داروخانه ها  كفش ضدبرق مدل 3m و هم برای ســازندگان كفش توليد مي شود. تا توليدكنندگان كفش در بخش هاي ديگر جهت اســتفاده از كفي هاي  طبي تشويق شوند. مدل صندل طبي كه 25همچنين كفش ايمني با سرپنجه كامپوزيت و همگي از لحاظ ساختاري طبق استانداردهاي جهاني و قابل رقابت با توليدات كشورهاي اروپايي و تركيه است.

 

کارافرین نمونه
کارافرین نمونه

کالاي توليدي شما به چه ميزان پتانسيل صادراتي دارد؟

امتياز توليدات ما با توجه به پتانسيلي كه دارد در مقايسه با رقباي خارجي ما بسيار بالاست زيرا ما مواد اوليه مرغوب و چرم طبيعي را در دسترس داريم. و از اين لحاظ كاملا غني هستيم و اين خود فرصتي برای رقابت برای كفش يحيی فراهم ساخته است.

وضعيت توليد شــرکت یحيي را در حال حاضر و آینده چگونه ارزیابي مي کنيد؟

تا امروز توليد به لحاظ كيفيــت و تعداد در گروه صنعتی کفش يحيی روند صعودي داشــته است. ســعي و هدف اين مجموعه تعامل با ديگر توليدكنندگان اين حوزه در تجربيات و آموزه هاست تا خدمتی به صنعت كفش كشور شده باشد. لازم به ذكر اســت كه كفش يحيی در توليد صندل نيز فعال است و در اين نوع از محصولات نيز از كفه هاي طبي با استانداردهاي جهاني استفاده می كند. زيرا حق مسلم مشتري مي دانيم كه از صندل طبي با كيفيت مرغوب استفاده كند.

تماس با پشتیبانی
1
ارسال پیام به پشتیبانی سایت
نیاز به راهنمایی دارید؟