نمایشگاه نفت و گاز : حضور کفش یحیی در نمايشگاه نفت و گاز و پتروشيمي شيراز

حضور کفش یحیی در  نمايشگاه نفت و گاز  و پتروشيمي شيراز

نمایشگاه نفت و گاز

 

 

 

 

 

 

 

منبع: کفش یحیی

تماس با پشتیبانی
1
ارسال پیام به پشتیبانی سایت
نیاز به راهنمایی دارید؟