تماس با کارشناسان فروش :  99-02156392197

اهمیت استفاده از دستکش ایمنی در مشاغل سخت
اهمیت استفاده از دستکش ایمنی در مشاغل سخت

اهمیت استفاده از دستکش ایمنی در مشاغل سخت

بیش از 41%حوادث ناشی از کار مربوط به آسیب های وارده به دست وانگشتان می باشد. دست انسان را خطرات متعددی از جمله لبهای تیز وبرنده ؛ضربات مکانیکی , مواد شیمیایی ,حرارت , الکتریسته , ارتعاش و پرتوهای رادیواکتیو در محیط های کاری تهدید می کند. که جهت پیشگیری از این آسیبها آشنایی با الزامات عمومی به کارگیری این تجهیزات حفاظتی وانواع دستکش ایمنی حفاظتی ضروری است.

دستکش ایمنی
دستکش ایمنی

 

دستکش ایمنی و الزامات عمومی آن

دستکش ایمنی از نظر محدودهای از دستان به سه دسته تقسیم می شوند.
(ساق کوتاه ) تاروی مچ (ساق متوسط) تا روی ساعد (ساق بلند) تا روی آرنج
و همچنین بسته به میزان قابلیت تحرک موردنیاز انگشتان به پنج انگشتی ,دو انگشتی وتک انگشتی دسته بندی می شود.
در برخی از انواع دستکش ایمنی به ویژه دستکشهای حفاظتی دربرابرحرارت وبرخی مواد شیمیایی ,از آسترهای کتانی در جدار داخلی دستکش ایمنی استفاده می شود.
در حالت کلی میتوان تجهیزات محافظت از دستها را به 2 دسته تقسیم نمود: 1. دستكشهای حفاظتی   2. آستینهای حفاظتی

انواع دستكشهای حفاظتی

دستکش های حفاظت دربرابر ضربات مکانیکی

دستکش های چرمی, الستیکی, اشبالتی ,کف اشبالت پشت برزنتی و برزنتی متدوالترین دستکشهای حفاظت دربرابر ضربات مکانیکی محسوب می شود. بسته به میزان قابلیت تحرک مورد نیاز انگشتان وشدت صدمات احتمالی, جنس وقطر دستکش مناسب تعیین می گردد. دستکش های زره دارنوعی دستکش با شبکه فلزی یافته شده از سیمهای فولادی است. که برای حفاظت دست دربرابر لبه های تیز از جمله چاقو ویا کاتر های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

دستکش های حفاظت دربرابرمواد شیمیایی

این دستکش ها عموما از جنس الستیک طبیعی یا ترکیبات پلیمری نظیر پلی وینیل کلرید می باشند. کاربرد این دستکش ها در حفاظت دربرابرمواد شیمیایی مختلف می باشد.

دستکش های حفاظت دربرابرحرارت

این دستکش ها به دو نوع دستکش های مقاوم در برابر گرما و دستکش های مقاوم دربرابر سرما تقسیم می شود.
جنس دستکش های مقاوم در برابر حرارت معمول از جنس چرم , پارچ

 

نتیجه گیری 

استفاده از دستکش ایمنی در انجام کار بسیار اهمیت دارد. بیش از41% حوادث ناشی در کار مربوط به استفاده نکردن از دستکش ایمنی می باشد. دستکش ایمنی انواع بسیار متفاوتی دارد که هر کدام در جهت فعالیتی خاص تولید و عرضه می شود. دست ها و انگشتان از با اهمیت ترین اعضای کمکی بدن می باشد که درهنگام مواجهه با خطرات ناشی از برق گرفتگی ، تماس با مواد شیمیایی ، پارگی و بریدگی ، خراش ، سوختگی ، سوراخ شدن ، تماس با مواد بیولوژیکی و همچنین در برابر دما های بسیار بالا، برای حفاظت و نگهداری از آنها باید از دستکش ایمنی مناسب استفاده شود.