نوشته‌ها

با استفاده از تجهیزات ایمنی حوادث کار را کاهش دهیم

نیروي کار ملی در مسیر توسعه کشور، بعنوان سرمایه اي گرانبها در معرض مخاطرات و آسیب هاي جدي در بخشهاي مختلف اقتصادي قرار دارد. مشکلات و تهدیدهاي گوناگون محیطی و عوامل طبیعی سبب می گردد تا همه ساله تعدادي از کارگران در محیط هاي تولیدي بعلت حوادث کار  یا بیماریهاي ناشی از عوارض محیط کار، جان خود را از دست داده یا دچار مسمومیتها و معلولیتهاي گوناگون شوند.

حوادث کار

حوادث کار و بیماریهاي حرفه اي مشکلی نیست که به تازگی رخ نموده باشد بلکه از روزي که بشـر با کار آشنا شده با آن دست به گریبان بوده و در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتد. اما نکته مهم، توجه به علل حوادث و یافتن راه حلهایی براي جلوگیري و یا کاهش آنهاست.فرهنگ ایمنی و حفاظتی در محیط کار ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت نیروي کار، رشد و توسعه اقتصادي جوامع دارد و مدیریت منابع انسانی نیازمند صیانت از نیروي کار و ایمن سازي محیط کار است.

در کشور ما سالیانه مبالغی جهت غرامتهاي دستمزد ناشی از ایام بیماري و نقص عضو ناشی از حوادث کار هزینه می گردد و خساراتی به نیروي انسانی فعال جامعه وارد می گردد.

آسیب ها و خطرات محیط کار، کمبود نیروي متخصص، عدم شفافیت استانداردها، مؤسسه کار و تامین اجتماعی را بر آن داشت تا در اجراي فصل چهارم قانون کار با انتشار مجموعه آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار در جهت بهبود شرایط کار، فرهنگ ایمنی و حفاظتی گام بردارد و نقش خود را در زمینه بهبود شاخصهاي بهره وري نیروي کار با ارتقاء مدیریت ایمنی، حفاظت و بهداشت کار ایفا نماید.

آیین نامه وسایل حفاظت فردی

ماده۱ـ به منظور انتخاب وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار، كارفرما مكلف به شناسايي و ارزيابي شرايط محيط كار براي تشخيص و كنترل خطرات مي باشد.

ماده۲ـ كارفرما مكلف است وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع و محيط كار و مخـاطرات احتمالي را به تعداد كافي تهيـه و به صورت رايگـان در اخـتيار كارگران قرار دهد.

ماده۳ـ كارفرما مكلف است كاربرد صحيح و مراقبت از وسايل حفاظت فردي را به كارگران آموزش دهد.

ماده۴ـ كارفـرما مكلف اسـت وسايل حـفاظت فـردي را در شـرايط مطـلوب نگهداري نموده، و در جايي قرار دهد كه دسترسي سريع به آنها امكان پذير باشد.
ماده۵ ـ كارفرما مكلف به جمع آوري و معدوم نمودن وسايل حفاظت فردي معيوب، مستهلك و يا تاريخ مصرف گذشته مي باشد.

ماده۶ ـ كارفرما بايد بر استفاده صحيح كارگران از وسايل حفاظت فردي نظارت كامل داشته باشد.

ماده۷ـ كارفرما مكلف است كليه اطلاعات مربوط به وسايل حفاظت فردي را اعم از نوع وسايل، زمان تحويل، مكان مورد استفاده و عيوب احتمالي ناشي از مصرف را ثبت و نگهداري نمايد.

ماده۹۲ـ باستناد مواد ۹۱ و ۹۵ مسئوليت رعايت مقررات اين آئين نامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني، مكلف به جبران خسارت وارده به زيان ديدگان مي باشد.

و نیز با استناد به مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار مصوب ۶۹/۸/۲۹ ذکر شده در ماده ۹۲ آیین نامه وسایل حفاظت فردی که چنین مقرر میدارند

ماده ۹۱ كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت وبهداشت كارگران در محيط كار ، وسايل وامكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي باشند .

مقالات مرتبط:

اهمیت استفاده از تجهیزات ایمنی

برای حفاظت از پاها در مقابل خطرات کاری چه باید کرد؟

عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

یک کلاه ایمنی صنعتی باید دارای چه استاندارد هایی باشد؟

برای حفاظت از سر در برابر انواع مخاطرات محیط کار از کلاه ایمنی صنعتی استفاده میشود. با توجه به اینكه کاربرد اصلی کلاه ایمنی مقاومت در مقابل ضربه های مكانیكی است لذا باید طوری طراحی شود که قادر به تحمل این ضربه ها باشد و در عین حال فشار ناشی از این ضربات را تا حد امكان مستهلك نماید.

بطور کلی کلاه ایمنی صنعتی از دو قسمت تشكیل شده است.

 پوسته خارجی (Shell )
 عامل تعلیق ساز (Suspension Agent )

عامل تعلیق ساز از چهار یا شش پایه جهت اتصال به پوسته خارجی کلاه و یك قطعه ستارهای شكل که نقش مستهلك کننده ضربه ها را بر عهده دارد و یك کمربند که جهت ثابت ماندن کلاه بر روی سر استفاده میشود، تشكیل شده است.

مشخصات ظاهری مهم در کلاه ایمنی

 وزن کلاه ایمنی نباید از 411 گرم بیشتر باشد.

 حداقل فاصله سطح بالایی عامل تعلیق ساز قطعه ستارهای شكل تا بالاترین قسمت پوسته خارجی کلاه باید حداقل 3 سانتی متر باشد.

 کلاه ایمنی باید از مواد غیر قابل احتراق ساخته شده باشد و در گروههای A و B عایق الكتریسیته باشد.

 در مقابل ضربه مقاوم باشد و از نظر رطوبت غیر قابل نفوذ باشد.

کلاه ایمنی مخصوص کارکنانی که با مواد خورنده و یا مضر کار میکنند باید آب و گاز در آن نفوذ ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و یا موادی که با آنها کار می کنند باشد.

کلاه ایمنی صنعتی

مشاهده محصولات ایمنی گروه یحیی 

 جنس کلاه ایمنی

جنس کلاه ایمنی صنعتی با توجه به ریسكهای موجود در محیط انتخاب میشود. کلاههای ایمنی را از نظر جنس میتوان بصورت زیر تقسیم بندی نمود.

 پلی اتیلن (Poly Ethylene) متداولترین ترکیبی است که در ساخت کلاه ایمنی استفاده میشود.

 اکریلونیتریل بوتادین استایرن ( Butadiene Styrene ) یك ترکیب سخت پلیمری است که در فرآیندهای پیچیده شیمیایی ساخته میشود. از نظر شكل ظاهری شبیه به نوع پلی اتیلنی است ولی با مقاومت مكانیكی بالاتر، کارایی مؤثرتر و قابلیت انعطاف کمتر و بالطبع گرانتر.

 ترکیبات پشم شیشه ( Fiber Glass ) این ترکیبات مقاومت حرارتی خوبی دارند به همین دلیل در هر جایی که خطر آتش سوزی و ذوب وجود دارد از این نوع کلاه استفاده میشود.

 آلومینیوم: این ماده مقاومت نسبتاً خوبی در مقابل پاشش مواد مذاب داشته و دارای خاصیت ضربه گیری است به همین دلیل در صنایع پتروشیمی از آلومینیوم جهت ساخت کلاه ایمنی استفاده میشود.

 فولاد : از فولاد جهت ساخت کلاه ایمنی جهت کاربردهای نظامی استفاده میشود. زیرا مقاومت نسبتاً خوبی در مقابل اصابت گلوله و ترکش دارد.

 

برای مطالعه بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله  ای با نام  کلاه ایمنی  و کاربرد آن در صنعت رجوع کنید و آن را مطالعه بفرمایید.

 

 

 

 

 

 

منبع: وزارت کار و رفاه اجتماعی

کلاه ایمنی صنعتی و کاربرد آن در صنعت

کلاه ایمنی صنعتی

حفاظت کارگران از آسیب های  وارده به سر یک بخش اصلی از هر برنامه ایمنی است. استفاده از کلاه ایمنی ساده ترین روش  برای حفاظت کارگران از آسیب است. کلاه ایمنی می تواند کارگران را از خطرات برخورد,شوک الکتریکی و سوختگی محافظت نمایند.

کلاه ایمنی

ادامه مطلب …