نوشته‌ها

یک کفش ایمنی استاندارد باید دارای چه مشخصاتی باشد؟

مهم نیست که شغل شما چیست؟ پوشیدن کفش ایمنی استاندارد می تواند از آسیب های جدی به پاها و کل بدن شما را از خطرات نجات دهد. در برخی موارد پوشیدن کفش های ایمنی مناسب حتی می تواند زندگی شما را نجات دهد.

ادامه مطلب …

آیا کفش ایمنی را که پوشیده ایم متناسب با کارمان است یا خیر؟

کارگرانی که در معرض آسیب پا ناشی از مخاطرات مختلف هستند. باید از کفش ایمنی مناسب با آن کار استفاده نمایند.
Super3M- 99
ادامه مطلب …