تماس با کارشناسان فروش :26-02156394025

آیین نامه وسايل‌ حفاظتي‌ ایمنی در محیط کار (حفاظت دستها و پاها)
آیین نامه وسايل‌ حفاظتي‌ ایمنی در محیط کار (حفاظت دستها و پاها)

آیین نامه وسايل‌ حفاظتي‌ ایمنی در محیط کار (حفاظت دستها و پاها)

يکی از راه های پيشگيری حوادث کارگری استفاده کارگران از وسايل‌ حفاظتي‌ ایمنی فردی مثل لباس کار ; پيش بند ،  ;حفاظت دستها و پاها وکلاه ايمنی ; عينک حفاظتی و .. غيره می باشد که می بايست با توجه به شغل کارگر و نياز او به يک يا چند نوع وسيله حفاظتی انفرادی از طرف کارفرما تهيه و در اختيارشان قرار داده شود .

بديهی است کارگران نيز بايد از وسائل حفاظت ایمنی انفرادی که از طرف کارفرما تهيه می شود به هنگام انجام کار جهت جلوگيری از خطرات احتمالی استفاده کنند و عدم استفاده از آنها پيامدهای غير قابل جبرانی مثل کوی ، بریدگی دست ، سوختگی دست و پا و حتی ضربه مغزی و فوت کارگر را به دنبال خواهد داشت .
در اين مقوله مشخصات وسایل حفاظت دستها و پاها کارگران و انواع کارهايي که هنگام انجام کار بايد با استفاده از وسائل مذکور انجام دهند به ترتيب مورد بررسی قرار می گیرد .

وسايل حفاظت انفرادی

  1. لباس کار
  2. پیش بند صنعتی
  3. کلاه ایمنی
  4. عینک صنعتی
  5. حفاظ گوشها
  6. کمربندحفاظتی
  7. وسایل تنفسی
  8. حفاظت از دستها (دستکش های صنعتی)

  9. حفاظت از پاها (گتر و کفش ایمنی و چکمه)

وسايل‌ حفاظت دستها 

ماده‌ 56; دستكش ایمنی بايد طوري‌ انتخاب‌ شوند كه‌ با خطرات‌ احتمالي‌ ناشي‌ از كار متناسب‌ بوده‌ و هيچگونه‌ ناراحتي‌ براي‌ حركت‌ انگشتان‌ ايجاد ننمايد.

ماده‌ 57; كارگراني‌ كه‌ با انواع‌ مختلف‌ ماشين‌هاي‌ مته‌، ماشين‌هاي‌ كله‌ زني‌ و ساير ماشين‌ها كار مي‌كنند كه‌ قطعات‌ متحرك‌ آنها احتمال‌ گرفتن‌ دست‌ يا دستكش‌ را دارند نبايستي‌ از دستكش‌ استفاده‌ نمايند.

ماده‌ 58; كارگراني‌ كه‌ اشياء لب‌ تيز و برنده‌ و يا اجسام‌ خاردار يا عاج‌ داري‌ حمل‌ مي‌نمايند بايد از دستكش‌ ضد ضربه استفاده‌ نمايند كه‌ مقاومت‌ كافي‌ داشته‌ و در صورت‌ لزوم‌ مسلح‌ به‌ سيم‌هاي‌ فلزي‌ باشند.

ماده‌ 59; كارگراني‌ كه‌ گوشت‌ را قطعه‌ قطعه‌ مي‌كنند يا استخوان‌ گوشت‌ يا ماهي‌ را در مي‌آورند; بايد از دستكش هايي‌ استفاده‌ كنند كه‌ از زره‌ فولادي‌ ساخته‌ شده‌ باشد.

ماده60; دستكش هاي‌ كارگراني‎كه‌ فلزات‌ داغ‌حمل‎مي‌كنند بايد از پنبه‎نسوز يا جنس‌ مخصوص‌ مشابه‌ ديگري‌ كه‌ درمقابل‌ گرما مقاومت‌ داشته‌ و عايق‌ حرارت‌ باشند ساخته‌ شوند.

ماده‌ 61; كارگراني‌ كه‌ با برق‌ سر و كار دارند بايد از دستكشهاي‌ لاستيكي‌ يا جنس‌ مخصوص‌ مشابه‌ ديگري‌ كه‌ عايق‌ الكتريسيته‌ بوده‌ و مقاومت‌ الكتريكي‌ آن‌ متناسب‌ با ولتاژ مربوطه‌ بنا به‌ تشخيص‌ وزارت‌ كار باشد.

ماده‌ 62; كارگراني‌ كه‌ با مواد خورنده‌ از قبيل‌ اسيدها و قلياها سر و كار دارند بايد از دستكش‌هاي‌ ساخته‌ شده‌ از لاستيك‌ طبيعي‌ يا مصنوعي‌ يا پلاستيكي‌ نازك‌ و نرم‌ استفاده‌ نمايند. درجه‌ مقاومت‌ اين‌ نوع‌ دستكشها در مقابل‌ اين‌ مواد بنا به‌ تشخيص‌ وزارت‌ كار خواهند بود.

ماده‌ 63; دستكش‌هاي‌ كارگراني‌ كه‌ با مواد سمي‌ تحريك‌ كننده‌ و يا عفوني‌ كار مي‌كنند بايد

الف‌ ; آنقدر بلند باشد كه‌ بازوها را كاملاً بپوشاند.

ب;  كليه‌ قسمت‌هاي‌ دستكشها بايدداراي‌ مقاومت‌ كافي‌ درمقابل‌ مواد مذكور در بالا باشد.

ج‌ ; كوچك‌ترين‌ سوراخ‌ يا پاره‌گي‌ نداشته‌ باشد.

د ; هرگاه‌ اين‌ دستكش‌ها در موقع‌ كار پاره‌ شوند بايد فوراً تعويض‌ گردند.

ماده‌ 64; دستكشهاي‌ سربي‌ به‌ منظور حفاظت‌ در مقابل‌ اشعه‌ مجهول‌ بايد دستها را كاملاً محفوظ‌ داشته‌; و لااقل‌ تا نصف‌ بازوها را پوشانده‌ و قدرت‌ حفاظتي‌ اين‌ قبيل‌ دستكشها اقلاً برابر با قدرت‌ حفاظتي‌ ورق‌ سربي‌ ضخامت‌ 55/0 ميليمتر باشد.

ماده‌ 65; با در نظر گرفتن‌ وزن‌ سنگين‌ سرب‌ دستكشهاي‌ سربي‌ بايد طوري‌ انتخاب‌ شود كه‌ سبك‌ و نرم‌ بوده‌ و كاملاً حفاظت‌ دستها را تامين‌ نمايد.

 

وسایل حفاظتی ایمنی ( حفاظت دستها و پاها )

 

برای اطلاعات بیشتر در زمیته دستکش های صنعتی می توانید  مقاله ای با نام دستکش های ایمنی را مطالعه کرد تا بیشتر از استاندارد های آن آگاهی یابید. همچنین برای مشاهده محصولات دیگر  می توانید کاتالوگ محصولات مراجعه نماید.

حفاظت‌ پاها (گتر – كفش‌ – چكمه‌)

گترها

ماده‌ 66;  گترهاي‌ حفاظتي‌ بايد به طريقي‌ ساخته‌ شده‌ باشند تا در مواقع‌ ضروري‌ بتوان‌ فوراً آنها را از پا درآورد;

ماده‌ 67; كارگراني‌ كه‌ از درختها; تيرها و ستون‌ها بالا مي‌روند بايد از گترهاي‌ مخصوص‌ اين‌ قبيل‌كارها كه‌ نوع‌ آنها از طرف‌ وزارت‌كار تعيين‌ و تشخيص‌ داده‌ شده‌ باشد; استفاده‌ نمايند.

ماده‌ 68; گترهاي‌ كارگراني‌ كه‌ با مواد مذاب‌ كار مي‌كنند; بايد از پنبه‌ كوهي‌ يا ساير مواد مخصوص‌ كه‌ در مقابل‌ حرارت‌ مقاومت‌ دارند ساخته‌ شوند; اين‌ گترها مي‌بايستي‌ تا زانو را پوشانيده‌ و كاملاً به‌ پاها بچسبد تا مانع‌ دخول‌ مواد مذاب‌ گردند.

ماده‌ 69; كارگراني‌ كه‌ در معرض‌ ترشحات‌ جزيي‌ يا جرقه‌هاي‌ قوي‌ قرار مي‌گيرند; يا با اشياء برنده‌ و زبر كار مي‌كنند بايد از گترهايي‌ استفاده‌ نمايند كه‌ از چرم‌ دباغي‌ شده‌ يا جنس‌ مقاوم‌ ديگري‌ ساخته‌ شده‌ باشد.

ماده‌ 70; كارگراني‌ كه‌ با تبر يا پتك‌ يا ابزار مشابهي‌ اشيايي‌ را خرد مي‌نمايند بايد از ساق‌ بند يا مچ‌ پيچ‌هايي‌ كه‌ مقاومت‌ كافي‌ داشته‌ باشند استفاده‌ نمايند.

وسایل حفاظتی ایمنی ( حفاظت دستها و پاها )

کفش ها و چکمه ها

ماده‌ 71; كارگراني‌ كارشان‌ روي‌ هم‌ گذاشتن‌ قطعات‌ چدني‌ و يا قطعات‌ بزرگ‌ چوبي‌ و يا جابجا كردن‌ بارهاي‌ فلزي‌ سنگين‌ و يا كارهاي‌ مشابه‌ مي‌باشند براي‌ حفاظت‌ انگشتان‌ پاها بايد نوك‌ كفش‌هاي‌ آنها مجهز به‌ غلاف‌ باشد و يا از چكمه‌ حفاظتي‌ و يا كفش‌ حفاظتي‌ استفاده‌ نمايند.

ماده‌ 72; كارگراني‌ كه‌ با مواد خورنده‌ از قبيل‌ اسيدها و مواد قليايي‌ كار مي‌كنند بايد از كفش‌هايي‌ استفاده‌ نمايند كه‌ از لاستيك‌ و يا از چرم‌ي‌ كه‌ به‌ منظور اين‌ قبيل‌ كارها عمل‌ آمده‌ و يا از چوب‌ و يا از ساير مواد مخصوصي‌ كه‌ در مقابل‌ مواد خورنده‌ فوق‌ مقاوم‌ هستند ساخته‌ شده‌ باشند.

ماده‌ 73; كفش‌هاي‌ كارگراني‌ كه‌ با فلزات‌ و يا مواد داغ‌ يا خورنده‌ كار مي‌كنند بايد:

الف‌ – كاملاً به‌ پا و قوزك‌ پا چسبيده‌ باشند بطريقي‌ كه‌ مواد مذكور فوق‌ به‌ داخل‌ كفش‌ نفوذ ننمايد.

ب‌ – اين‌ قبيل‌ كفش‌ها بايد فاقد سوراخ‌هاي‌ بند كفش‌ بوده‌ تا مواد مذكور به‌ داخل‌ كفش‌ ایمنی نفوذ ننمايد.

ماده‌ 74; چكمه‌هاي‌ حفاظتي‌ به‌ منظور حفاظت‌ انگشتان‌ يا بايد داراي‌ نوك‌ فولادي‌ يا فلزي‌ ديگر باشد; كه‌ مقاومت‌ آن‌ از طرف‌ وزارت‌ كار تشخيص‌ داده‌ شده‌ باشد.

ماده‌ 75; كفش‌هاي‌ كارگراني‌ كه‌ با برق‌ كار مي‌كنند نبايد فلز در آن‌ بكار رفته‌ باشد.

ماده‌ 76; در كارگاه‌هايي‌ كه‌ ايجاد جرقه‌ بروز خطري‌ را محتمل‌ باشد كفش‌هاي‌ كارگران‌ بايد فاقد هر نوع‌ ميخ‌ فلزي‌ باشد.

 

 

 

 

منبع; سازمان استاندارد ایران