نمایندگی های کفش یحیی

فروشگاه ایمن بهداشت

تهران- خیابان خیام- ضلع شمالی پارک شهر – خیابان فیاض بخش- بعد از بهزیستی- پاساژ رشید ۲ – طبقه همکف

تلفن:۰۲۱۶۶۳۴۸۰۶۸

فکس:۰۲۱۶۶۳۴۷۷۸۱

همراه: ۰۹۱۲۴۲۱۴۴۱۲