نام مرکزشماره تماسآدرس
تجهیزات پزشکی مهدی 01333346038 رشت چهارراه میکائیل جنب بانک کارآفرین کالای پزشکی مهدی