تماس با کارشناسان فروش :  99-02156392197

کفش کار یحیی در چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های ایمنی و آتش نشانی
کفش کار یحیی در چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های ایمنی و آتش نشانی

کفش کار یحیی در چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های ایمنی و آتش نشانی

کفش کار یحیی در چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های ایمنی و آتش نشانی

 

تصاویر برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های ایمنی و آتش نشانی و غرفه کفش ایمنی یحیی در این نمایشگاه

 

 

 

 

حتما بخوانید
استاندارد های کفش ایمنی

منبع نوشته:http://yahyabrand.com/4th-equipment-and-technology-exhibition/