تماس با کارشناسان فروش :  99-02156392197

با ایمنی بیشتر آشنا شویم
با ایمنی بیشتر آشنا شویم

با ایمنی بیشتر آشنا شویم

تاریخچه ی ایمنی

از زماني كه انسان در روي كره زمين پا به عرصه وجود نهاد،براي زنده ماندن و زندگي كردن وحفظ و حراست خود از گزند حيوانات هميشه در فكر ايجاد و تأمين ایمنی بوده است.

ایمنی

انسان در زمينه حفظ وحراست خود از عوامل طبيعي و هجوم حيوانات وحشي چاره انديشي هايي كرده بود. ولي مشكلات و مسائلي كه همزمان با روند رشد اجتماعي به وجود مي آمد،موجب اين رشد فكري شدند كه براي مقابله با هر نوع خطري ودر هر زماني وسيله وامكانات مبارزه مناسبي را تهيه نمايد. فرايند صنعتي شدن، موجب استفاده فزاينده از ابزار و ماشين آلات فني شده است.

در انگلستان اختراع ماشين بخار 1782 جيمزوات و سرايت به ديگر كشورهاي اروپايي و استفاده از نيروي محركه مكانيكي و الكتريكي موجب تبديل كارهاي دستي به ماشيني گرديد. و باعث تقسيم كار، افزايش توليدات و سرعت در انجام كار شد كه نتيجه آن افزايش خطر در محيطهاي صنعتي بوده است.

بدين ترتيب صنايع غول پيكر بوجود آمد. و به دليل استفاده از چرخ دنده، پرس ها، تيغه ها، معلولين و مصدومين ناشي از كار چنان افزايش يافت كه جمع آنها قشون از جنگ برگشته را تداعي مي كرد . اصطلاح” لشكر معلولين منچستر “زياد در كتابها بكار رفته است.

با اختراع ماشين بخار جهشي در صنايع نساجي و ديگر صنايع انگلستان و ساير كشورها رخ داد. توليد انبوه رونق گرفت و كارگران از مزارع به صنايع روي آورند.در چند سده قبل توجه به حفاظت مطرح نبوده و كارهاي سخت و خطرناك مثلاً كار در معادن و تونل ها را محكومين به اعدام انجام مي دادند.
اولين قانون براي ايمني محيط كار و بازرسي از آن در سال 1820 در انگلستان تصويب شد. گروهي از روحانيون و قضات بطور افتخاري از كارگاهها بازديد مي كردند.

سال 1833 با تجديد نظر در قانون قبلي يك اداره رسمي براي بازرسي ايجاد شد.

سال 1844 مقررات مربوط به حفاظت ماشين آلات و استفاده از وسايل پيشگيري و اعلام حوادث در متن قانون وارد شد.

سال 1867 در فرانسه انجمني براي پيشگيري از حوادث تشكيل شد.

اولين قانون در زمينه حفاظت فني به مفهوم دقيق در فرانسه در سال 1893 تدوين شد. و ساير كشورهاي صنعتي نيز از تشكيلات ايمني فرانسه تقليد نمودند. و به همين دلیل  قوانين ايمني در پروس در سال 1839 آيين نامه اي براي يك نظام بازرسي در كارخانه ها تدوين شد.

سال 1889 در شهر مولهوز با مجاهدت هاي آنجل دولفوس تدابير حفاظتي در كليه كارخانه هاي نساجي پيش بيني شد. و آلبومي از تصاوير وسايل حفاظتي انتشار يافت.
محصولات ایمنی

تعريف ايمني

براي ايمني تعريف هاي زيادي ارائه شده است كه در اين قسمت دو نمونه بيان مي گردد.
ايمني SAFETY  يعني درجه فرار از خطر يا ميزان درجه دور بودن از خطر است.
ايمني HAZARD  يعني در امان بودن از ريسك غير قابل قبول يك خطر ايمني .

ايمني در صنعت:

مجموعه دستورالعمل هاي كه به منظور كاهش صدمات جاني و خسارات مالي وضع مي گردد. البته اين قوانين ودستورالعمل ها در هر صنعت ،با توجه به مسائل خاص همان صنعت وضع مي گردند. ممكن است يك قانون در صنعتي بسيار مهم وكليدي باشد ودر صنعتي ديگر از اهميت قابل توجه اي برخوردار نباشد.

اهداف ايمني:

1-حفظ وحراست از نيروي انساني در مقابل حوادث
2-حفظ تأسيسات از خسارات آتش سوزي،انفجار وتخريب
3-بالا بردن سطح توليد
4-بالا بردن كيفيت محصولات توليدي
5-جلوگيري از اتلاف وقت كاركنان
6-تهيه دستورالعمل هاي ايمني هنگام كار
7-تأمين سلامت وبهداشت كاركنان از عوامل زيان آور محيط كار كه موجب حادثه وبيماريهاي
ناشي از كار مي شود
8-تأمين وسائل حفاظت فردي مناسب براي كاركنان
9-نظارت بر حسن انجام كار
10-نظارت بر چگونگي كاربرد وسائل حفاظت فردي كه در اختيار كاركنان قرار گرفته است
11-تهيه امكانات آموزشي سمعي وبصري جهت بالا بردن سطح دانش ايمني كاركنان
12-رسيدگي به حوادث ،تجزيه وتحليل آنها وصدور دستورالعمل براي جلوگيري از حوادث مشابه

نتیجه گیری

واقعيت امر اينست كه اكنون بيش از هر زمان ديگري،ما در معرض خطرات گوناگون مي باشيم. اين حوادث كليه فعاليتهاي زندگي ما را در محيط كار و به طور كلي در همه جا تهديد مي كند.

با توجه به پيشرفت هاي عظيم و روز افزون در علوم  و توسعه غير قابل تصور صنايع و ايجاد كارخانجات و واحد هاي مختلف توليدي وصنعتي و با توجه به مسائل و مشكلاتي كه اين توسعه به همراه دارد. و خطراتي كه بر اثر ماشيني شدن صنعت متوجه كارگران مي گردد.

در این مقاله توضیحاتی را راجب به تاریخچه ایمنی و ایمنی و ایمنی صنعتی و اهداف ایمنی آورده ایم , امیداوریم که این مقاله مفید ثمر واقع شود.

شما هم می توانید این مقاله را با دوستانتان درمیان بگذارید.

منبع